Czy lekarz widzi wykupienie recepty? Poradnik 2024

Lekarz wystawiający receptę online widzi czy została ona zrealizowana, a także ile opakowań leku zostało wydane. Na tej podstawie jest w stanie monitorować postęp w leczeniu pacjenta i skuteczność prowadzonej terapii. Lekarz POZ ma dostęp do wszystkich recept pacjenta, inni natomiast tylko do tych, które sami wypisali.

💊 Szybka konsultacja z e-receptą

Czy lekarz prywatny widzi wykupienie recepty?

Lekarz prywatny widzi czy recepta została wykupiona, jednak ma wgląd jedynie do recept wystawionych przez samego siebie. Oznacza to, że dopóki nie udzielisz mu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, nie będzie on w stanie zobaczyć żadnych recept od innych specjalistów.

Czy lekarz widzi datę wykupienia recepty?

Lekarz widzi w systemie datę wystawienia i realizacji wszystkich wystawianych przez siebie recept. 

Czy lekarz psychiatra widzi wykupienie recepty?

Psychiatra ma dostęp do informacji o realizacji elektronicznych recept wtedy, gdy sam je wystawia.

Czy farmaceuta widzi wykupienie recepty? 

Farmaceuta widzi, czy konkretna recepta została zrealizowana, a także, ile opakowań leku już wydano. Dotyczy to natomiast jedynie tych recept, które czekają na wykupienie. Farmaceuci nie mają dostępu do historii recept ani innych danych z Internetowego Konta Pacjenta.

Czy farmaceuta widzi poprzednie recepty?

Nie, farmaceuta widzi jedynie te recepty, do których otrzymał aktualny dostęp (poprzez podanie numeru PESEL i kodu odbioru). Nie widzi starych recept ani wizyt lekarskich.

Czy lekarz widzi recepty wystawione przez innych lekarzy?

Recepty wystawiane przez innych lekarzy widzi jedynie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Pozostali specjaliści (zarówno prywatni, jak i na NFZ) mają dostęp jedynie do tej e-recepty, którą oni sami wystawili.

Czy lekarz NFZ widzi wizyty prywatne?

Wizyty prywatne są odnotowane na IKP, a więc lekarz rodzinny ma do nich wgląd. Inni specjaliści w ramach NFZ nie mają pełnego dostępu do historii leczenia.

Czy lekarz widzi wykupienie recepty | Recepta-Online.info

FAQ

Czy lekarz widzi niezrealizowane recepty?

W systemie Internetowego Konta Pacjenta widoczne są zarówno recepty zrealizowane, jak i niezrealizowane

Czy lekarz ma podgląd czy recepta została zrealizowana?

Lekarz POZ widzi każdą receptę łącznie z informacją o jej realizacji. Pozostali lekarze widzą, czy wykupiłeś leki przepisane przez nich samych.

Czy lekarz widzi wyniki badań?

Lekarz ma wgląd do wyników badań, które zlecił. Wyjątkiem są lekarze rodzinni (lekarze POZ), którzy mają pełny dostęp do Internetowego Konta Pacjenta i tym samym widzą wyniki każdego badania, jakie zostało wykonane u danej osoby.

Czy lekarz może wystawić sobie receptę?

Każdy lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu ma możliwość wystawienia tzw. recepty pro auctore, czyli przepisania leków dla samego siebie.

Redakcja recepta-online.info jest złożona z doświadczonych redaktorów i lekarzy specjalistów. Wiedzę zawartą w publikacjach opieramy o wieloletnie doświadczenie lekarzy POZ, ginekologów i neurologów, którzy biorą czynny udział w tworzeniu wiarygodnych treści popartych renomowanymi źródłami naukowymi. Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze publikacje wyróżniały się szybkim dostępem do wiarygodnych informacji na temat recept online, antykoncepcji awaryjnej i innych tematów specjalistycznych.
Back To Top