Czy antykoncepcja to grzech?

W świetle nauczania Kościoła Katolickiego stosowanie jakichkolwiek metod zapobiegania ciąży, za wyjątkiem tzw. naturalnego planowania rodziny będzie grzechem

Stanowisko takie jest oficjalnym stanowiskiem głoszonym przez zwierzchników Kościoła Rzymsko-katolickiego i jest wspominane w publikacjach katolickich czy encyklikach papieskich (np. “ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoim grzechem ciężkim” pisze papież Pius XI, w encyklice Casti connubii, cz. II, nr 1a”). 

Inne religie mogą jednak zapatrywać się na tę sprawę odmiennie, a każda z nich ma swoje wewnętrzne regulacje odnoszące się do tego zagadnienia. 

💊 Szybka konsultacja z e-receptą

Antykoncepcja: jaki to grzech? 

Antykoncepcja jako świadome sprzeciwianie się woli Bożej jest uznawana za grzech ciężki. Ze względu na zniweczenie możliwości rozrodu, zalicza się do kategorii grzechów przeciw naturze

Czy antykoncepcja to grzech? Czy biorąc tabletki antykoncepcyjne, można iść do komunii? 

Stosowanie wszelkich środków zapobiegania ciąży innych niż naturalne metody planowania rodziny, a więc także pigułek hormonalnych, sprawia, że nie można dostać rozgrzeszenia, a co z tym idzie, nie można przyjmować komunii. 

Czy antykoncepcja to grzech, nawet gdy jest stosowana leczniczo? Co ważne, dopuszczalne jest jednak stosowanie tabletek antykoncepcyjnych w celach leczniczych, np. terapii endometriozy. Możemy znaleźć na potwierdzenie tych słów chociażby wypowiedź Pawła VI „ Kościół uważa za moralnie dopuszczalne stosowanie środków leczniczych, niezbędnych do leczenia chorób, choćby wynikać stąd miała przeszkoda, nawet przewidywana, dla prokreacji, byleby ta przeszkoda nie była z jakichś motywów bezpośrednio zamierzona”. 

Dlaczego antykoncepcja to grzech? 

W Kościele zwraca się uwagę na kilka źródeł biblijnych, które niosą przekaz o grzesznej naturze antykoncepcji. Przede wszystkim już w samej księdze rodzaju Bóg nakazuje Adamowi i Ewie, pierwszym ludziom “rozmnażać się i zaludnić ziemię”. 

Za główny cel małżeństwa uznaje się powołanie do życia potomstwa. Tak więc związek, który z góry zakład, iż mimo, że małżonkowie nie mają trudności z poczęciem natury medycznej, nie chcą mieć dzieci, będzie w kościele po prostu nieważny. 

Często w tym kontekście przywołuje się też starotestamentowy przykład Onana, który “ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć” (Rdz 38, 8-10). 

Czy antykoncepcja w okresie przekwitania to grzech?

Kościół nie różnicuje podejścia do antykoncepcji ze względu na wiek czy stan zdrowotny małżonków. Analogicznie do poglądów na temat ogólnego podejścia do antykoncepcji należy jednak uznać, że stosowanie środków zapobiegających zapłodnieniu w innych celach niż zdrowotne (leczenie chorób) zawsze będzie występkiem przeciw woli Boga, czyli grzechem.

Czy antykoncepcja w małżeństwie to grzech ciężki?

Antykoncepcja nawet stosowana przez małżonków nadal będzie uznawana przez Kościół Katolicki za grzech ciężki. Główny cel małżeństwa to powołanie do życia potomstwa, a z pewnością należy zachować na to życie otwartość. Kościół dopuszcza jedynie czasową wstrzemięźliwość (tzw. metody naturalne), gdyż brak tu technicznej przeszkody w zapłodnieniu (nie niszczy się plemników i nie ingeruje hormonalnie w organizm kobiety).

Czy antykoncepcja to grzech ciezki | Recepta-Online.info

Antykoncepcja w judaizmie 

Judaizm dopuszcza stosowanie antykoncepcji z powodów zdrowotnych. W Talmudzie znaleźć możemy informacje o tym, że jeśli względy medyczne sprawiają, że ciąża byłaby dla kobiety zbytnim obciążeniem, para nie tylko może, ale wręcz powinna sięgać po metody kontrolowania rozrodu

Warto jednak dodać, że wielu rabinów pod pojęciem zdrowia rozumie również zdrowie psychiczne, a więc dobrostan psychiczny i szczęście małżonków może być powodem dopuszczenia stosowania antykoncepcji. 

Kultura i religia żydowska reguluje również kwestię rodzaju dopuszczalnej antykoncepcji. Ze względu na przywołaną już historię Onana, nieprzychylnie patrzy się w judaizmie na marnowanie nasienia, co jest jednoznaczne z potępieniem prezerwatyw i środków plemnikobójczych. Żydzi będą jednak akceptować hormonalne metody zapobiegania ciąży dla kobiet. 

Antykoncepcja u protestantów 

Kościół protestancki wykazuje bardzo liberalne podejście względem zapobiegania ciąży. Co do zasady, dozwolone są wszelkie metody kontroli urodzeń, jeżeli tylko nie są to środki wczesnoporonne. Źródła tego podejścia to m.in. konferencja metodystów w 1939 r., która zezwoliła na stosowanie antykoncepcji czy zatwierdzenie w 1958 r. przez biskupów anglikańskich doktryny protestanckiej o podobnej treści. Co ważne, dotyczy to tylko małżeństwa, stosunki seksualne poza małżeństwem są całkowicie zabronione.

Antykoncepcja – prawosławie 

Współczesne podejście do antykoncepcji jest w kościele prawosławnym podobne do kościołów protestanckich. Cerkiew dopuszcza stosowanie metod zapobiegania zapłodnieniu, za wyjątkiem metod wczesnoporonnych. Jest to zdanie wielu teologów i ojców duchowych, którzy zezwalają na “rozsądne” korzystanie przez małżonków z metod kontroli urodzeń. 

Poza małżeństwem zabronione jest współżycie, a więc również antykoncepcja. Warto dodać, że pogląd dopuszczający antykoncepcję u małżonków jest rzeczą bardzo współczesną, wynikającą ze zmian kulturowych – dawniej zakazy dotyczące antykoncepcji były znacznie bardziej restrykcyjne.

Antykoncepcja w islamie

W Islamie antykoncepcja w małżeństwie jest dopuszczalna, a więc nie stanowi grzechu. Jedynym warunkiem (oprócz oczywiście samego faktu zawarcia związku małżeńskiego) jest zgoda obojga małżonków. Co więcej, w niektórych krajach muzułmańskich niektóre środki hormonalne są dostępne bez recepty

Świadkowie Jehowy – antykoncepcja 

Świadkowie Jehowy pozostawiają decyzję co do stosowania antykoncepcji małżonkom. Nie jest więc ona ani nakazaną, ani zabroniona i pozostaje w kwestii sumienia. Podobnie jednak jak w przypadku innych religii, seks, a więc również metody kontroli urodzeń, są dopuszczalne jedynie w małżeństwie i nie powinny mieć charakteru wczesnoporonnego.

Mormoni – antykoncepcja 

Kwestia stosowania antykoncepcji jest uznawana za decyzję między małżonkami i Bogiem. Nie jest jednak, wbrew temu, co się powszechnie uważa, z góry zakazana.

Redakcja recepta-online.info jest złożona z doświadczonych redaktorów i lekarzy specjalistów. Wiedzę zawartą w publikacjach opieramy o wieloletnie doświadczenie lekarzy POZ, ginekologów i neurologów, którzy biorą czynny udział w tworzeniu wiarygodnych treści popartych renomowanymi źródłami naukowymi. Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze publikacje wyróżniały się szybkim dostępem do wiarygodnych informacji na temat recept online, antykoncepcji awaryjnej i innych tematów specjalistycznych.
Back To Top